ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Αδαμάντιος. ‘Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3, no. 1-2 (Απρίλιος 1, 2013): 79–82. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4869.