ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Αλέξανδρος. ‘Συγχωρητική ευχή του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αθανασίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3, no. 1-2 (Απρίλιος 1, 2013): 90–91. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4871.