ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Αλέξανδρος. ‘Ευάγγελος Στράτης’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3, no. 1-2 (Απρίλιος 1, 2013): 94–96. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4873.