ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας. ‘Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Φύλαξ (Περίληψις)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1 (Απρίλιος 1, 2013): 18. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 28, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4884.