ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Αι επισκευαί του Δαφνίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος 26, 1894): 63–64. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 25, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5024.