ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ Δ. Γρ. ‘Η Παναγία των Αθηνών’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος 26, 1894): 80–81. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 15, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5026.