ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α., ΠΛΑΤΥΣ Ι. Γ., και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ Δ. ‘Έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος 26, 1894): 112–115. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 27, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5034.