ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Η Μονή της Οσίας Φιλοθέης (έκθεση)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος 26, 1894): 129–131. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 3, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5037.