ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α., και ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ. Δ. ‘Έγγραφον προς την Γενικήν Εφορείαν των Αρχαιοτήτων και Μουσείων’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος 26, 1894): 151. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 1, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5044.