ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Δωρεαί εις το Χριστιανικόν Μουσείον κατά το έτος 1897’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (Απρίλιος 26, 2013): 119. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 7, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5065.