ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος. ‘Μουσείον της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έκθεσις περί των του Μουσείου και Περιηγήσεις του έτους 1902’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 5 (Απρίλιος 26, 2013): 7–10. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 26, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5092.