ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1904’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6, no. 1 (Απρίλιος 26, 2013): 21. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 8, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5103.