ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 1905’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 7 (Απρίλιος 26, 2013): 10–14. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 28, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5107.