ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος. ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 7 (Απρίλιος 26, 2013): 15–25. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 18, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5108.