ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις κατά το έτος 1906’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 7 (Απρίλιος 26, 2013): 96. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 21, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5118.