ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 1907’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 8 (Απρίλιος 27, 2013): 76–80. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 23, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5127.