ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Δημοσίευμα περί νομίσματος των χρόνων του αυτοκράτορος Ιουστινιανού επ’ευκαιρία της ανακαινίσεως του επί του φρέατος της Σαμαρείτιδος αρχαίου ιερού ναού’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 8 (Απρίλιος 27, 2013): 96. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 28, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5132.