ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τζούλια. ‘Σπάνιες παραστάσεις από το βίο των αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο καθολικό της μονής των Αγίων Τεσσαράκοντα στα Χρύσαφα Λακωνίας’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 34 (Ιανουάριος 1, 2013): 203–214. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 21, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5182.