ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Κάτια. ‘Ξυλόγλυπτα της ύστερης περιόδου των Παλαιολόγων από ναούς της δυτικής Μακεδονίας’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 35 (Φεβρουάριος 3, 2016): 375–402. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 31, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5220.