ΜΠΟΥΡΑΣ Χαράλαμπος. ‘Η προσφορά του Μανόλη Χατζηδάκη στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 22 (Ιούλιος 6, 2011): 45–46. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 1, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5262.