ΓΚΙΟΛΕΣ Νικόλαος, ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σοφία, και ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μαρία. ‘Νικόλαος Δρανδάκης. Ο βίος, η προσωπικότητα και το επιστημονικό του έργο’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 27 (Ιούλιος 6, 2011): 9–12. ημερομηνία πρόσβασης Νοέμβριος 29, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5274.