ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Βιβλιογραφία Γεωργίου Σωτηρίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 4 (Ιανουάριος 11, 1966): . ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 15, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5312.