ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Πρωτοσέλιδα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 10 (Απρίλιος 26, 2013): . ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5422.