ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ Ροδονίκη, ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ Μαρία, και ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μαρία. ‘Τίτος Παπαμαστοράκης (1961-2010)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 34 (Ιανουάριος 1, 2013): XI-XII. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 9, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5434.