ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Συντομογραφίες’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 35 (Φεβρουάριος 3, 2016): XI. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5442.