ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Στοιχεία τόμου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος 11, 1972): 251. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 5, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5474.