ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Δημοσιεύματα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος 11, 1972). ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 20, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5476.