ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Επιστημονικαί ανακοινώσεις εταίρων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1974’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 7 (Ιανουάριος 11, 1974): 208. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 23, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5478.