ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Οπισθοσέλιδα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 7 (Ιανουάριος 11, 1974): 209–211. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 5, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5479.