ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Κατάλογος των μελών της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3, no. 1-2 (Απρίλιος 1, 2013): . ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 1, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5514.