ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Oπισθοσέλιδα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 8 (Απρίλιος 27, 2013): . ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 1, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5542.