ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Αλέξανδρος. ‘Αντώνιος Μομφερράτος’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1, no. 2 (Απρίλιος 26, 2013): . ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 12, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5548.