ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Οπισθοσέλιδα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 35 (Φεβρουάριος 3, 2016): 413–422. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 28, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5551.