ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Νίκος. ‘Η ανανέωση της βυζαντινής παράδοσης στα χειρόγραφα εικονογραφημένα χρησμολόγια του 16ου αιώνα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 33 (Μάρτιος 10, 2014): 391–404. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 4, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5561.