1.
Μισαηλίδου (Missailidis) Α (Anna) Γ (George). Ο πύργος στο Πιτυός της Χίου. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 9 Οκτώβριος 2018 [παρατίθεται 26 Μάρτιος 2023];39. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/13778