1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Περιεχόμενα. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 7 Φεβρουάριος 2023];39:XII - XVI. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18454