1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Οπισθοσέλιδα. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 14 Απρίλιος 2024];39:465-74. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18457