1.
ΜΠΟΥΡΑ (Natalia BOURA) Ν, ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ (Aliki TSIRGIALOU) Α. Το αρχείο του Χαράλαμπου Μπούρα στο Μουσείο Μπενάκη: Η γνωστή και άγνωστη πλευρά του αρχιτέκτονα και η φωτογραφική ματιά ενός βυζαντινολόγου. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 10 Ιούνιος 2023];39:17-28. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18460