1.
ΚΟΡΡΕΣ (Manolis KORRES) Μ. Αναχρησιμοποίηση λίθων. Ναός Παναγίας Γοργοεπήκοου. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 27 Μάρτιος 2023];39:29-66. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18462