1.
ΒΕΛΕΝΗΣ (Georgios VELENIS) Γ. Εμπνευση και δημιουργία στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 26 Μάρτιος 2023];39:67-82. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18469