1.
ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ (Stavros MAMALOUKOS) Σ. Απο τον σχεδιασμό στην κατασκευή: Ζητήματα εφαρμογής στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 1 Απρίλιος 2023];39:83-98. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18470