1.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Yiannis THEOCHARIS) Γ. Οι πηγές του μαρμάρου στην Αθήνα κατά την ύστερη αρχαιόοτητα. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 24 Μάρτιος 2023];39:99-110. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18471