1.
ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ (Eleftheria VOLTYRAKI) Ε. Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Σώτειρα του Κοττάκη) στην Αθήνα. Νεότερα στοιχεία και παρατηρήσεις. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 2 Απρίλιος 2023];39:153-66. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18481