1.
ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ. Νεότερα για τον ναό του Αϊ Στράτηγου (Ταξιάρχη) παρά την Καστανιά της Μεσσηνιακής Μάνης. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 2 Απρίλιος 2023];39:207-24. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18491