1.
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Sotiris VOYADJIS) Σ. Τρούλλοι με δεκαεξάπλευρο τύμπανο. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 24 Μάρτιος 2023];39:237-50. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18560