1.
ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ (Anna MISSAILIDIS) Ά. Ο Πύργος στο Πιτυός της Χίου. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 10 Ιούνιος 2023];39:251-68. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18561