1.
ΠΟΛΥΒΙΟΥ (Miltiadis POLIVIOU) Μ. Η τυπολογία των συνεπτυγμένων Αθωνικών ναών στο Πήλιο κατα την όψιμη Τουρκοκρατία (1700-1881). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 26 Μάρτιος 2023];39:269-80. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18562