1.
ΒΑΣΣΗ (Olga VASSI) Ό. Ο Παλαιολόγειος ναός της Παναγίας Αγρελωπούσαινας στη Χίο: η μνημειακή ζωγραφική. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 26 Μάρτιος 2023];39:311-28. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18565