1.
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (Theodora IOANNIDOU) Θ. Διορθώσεις και νέες αναγνώσεις κτητορικών επιγραφών σε ναούς του εργαστηρίου του κρητικού ζωγράφου Ιωάννου Παγωμένου (πρώτο μισό του 14ου αιώνα). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 26 Μάρτιος 2023];39:329-46. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18566