1.
ΑΣΠΡΑ-ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ (Mary ASPRA-VARDAVAKI) Μ. Η λατρευτική εικόνα του πρωτομάρτυρα Στέφανου στη μονή του Σινά. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 26 Μάρτιος 2023];39:347-56. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18571